فارسی ENglish
بیوگرافی

مجید یحیی نژاد (تهران-1364)

فراگیری موسیقی را از سال 1379 با ساز عود نزد محمد فیروزی آغاز نموده و در ادامه از راهنمایی های سعید نایب محمدی، مجید ناظم پور و نوشین پاسدار بهره برده است. از سال 1382 با گروههای موسیقی همچون خورشید، مهر، نفیر، ارکستر مجلسی کامه راتا و ... همکاری داشته و از سال 1384 با راه اندازی سایت
عود ایرانی به معرفی نوازندگان و سازندگان ایرانی این ساز در فضای اینترنت پرداخته است.

دو ضربی بیات کرد ساخته پرویز مشکاتیان، تنظیم شده برای ساز عود(تصویری)

ضربی نهفت (تصویری) 

   
       

 

عود ایرانی
دانلود Firfox  دانلود Flash player  Page Ranking Tool