فارسی ENglish
=> این درخواست قابل انجام نمیباشد.
بیوگرافی

مجید یحیی نژاد (تهران-1364)

فراگیری موسیقی را از سال 1379 با ساز عود نزد محمد فیروزی آغاز نموده و در ادامه از راهنمایی های سعید نایب محمدی، مجید ناظم پور و نوشین پاسدار بهره برده است. از سال 1382 با گروههای موسیقی همچون خورشید، مهر، نفیر، ارکستر مجلسی کامه راتا، ارکستر سازهای ملی و ... همکاری داشته و از سال 1384 با راه اندازی سایت عود ایرانی به معرفی نوازندگان و سازندگان ایرانی این ساز در فضای اینترنت پرداخته است.

 

   
       
       

 

دانلود Firfox  دانلود Flash player  Page Ranking Tool